fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení pokrytí a rychlosti přístupových bodů bezdrátové sítě Eduroam
Řešitel: Ing. Martin Šimek, Ph.D.
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Michal Petrovič (ZČU)
Ročník: 2008/1
Doba řešení projektu: 24.4.2008 - 24.4.2009
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET.
Anotace: Cílem tohoto projektu je ověření možnosti nasazení bezdrátových přístupových bodů podporujících standard IEEE 802.11n v prostředí existující bezdrátové sítě Eduroam na ZČU podporující standardy IEEE 802.11a/b/g a sledování výkonnostních charakteristik v tomto hybridním prostředí a sledování a měření zvýšení pokrytí prostoru bezdrátovým signálem při zachování dostatečné přenosové rychlosti a to jak se speciálními MIMO (Multiple Input Multiple Output), tak s běžně dostupnými anténami.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=269

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional