fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz

Fond rozvoje CESNET, z.s.p.o. byl založen z prostředků získaných prodejem komerční sítě CESNET v roce 2000. Z těchto finančních prostředků jsou podporovány rozvojové projekty členů sdružení.

O podporu lze žádat u výzkumných a vývojových projektů souvisejících s činnosti Sdružení v souladu se schválenou koncepcí Sdružení a podpory vzdělávání a také při zajišťování pracovních a studijních pobytů zaměstnanců členů Sdružení na předních světových pracovištích působících v odborné oblasti zájmů Sdružení.

K zabezpečení poslání Fondu rozvoje je ustavena Rada Fondu rozvoje, členové Rady jsou voleni valnou hromadou sdružení a valné hromadě sdružení také za svoji činnost odpovídají.

Činnost Rady Fondu rozvoje zabezpečuje Agentura Fondu rozvoje CESNET.

Základními dokumenty které upravují poslání a činnost Fondu rozvoje jsou Řád hospodaření Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. a Konkurzní řád Rady Fondu rozvoje CESNET,  z.s.p.o.


Aktuality
3.4.2024 Byly vyhodnoceny projekty podané do 1.kola VŘ pro rok 2024. Seznam projektů přijatých k řešení k 3.4.2023 je na Projekty Projekty dosud nevyhodnocené a vrácené k přepracování budou vyhodnoceny 22.5..2024.
 
6.3.2024 Vyhodnocení doručených projektů proběhne na dalším jednání Rady FR 3.4.2024. Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
21.2.2024 Na základě výběrového řízení bylo doručeno 22 projektů.
 
7.12.2023 Projednán harmonogram jednání Rady na první pololetí roku 2024. Termín příštího jednání buide 6.3.2024.
 
20.11.2023 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2024. Termín ukončení je 19.2.2024. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
25.10.2023 Byly doplněny závěrečné zprávy několika projektů a proběhlo další kolo hodnocení výsledků ukončených projektů. Závěrečné zprávy jsou k dispozici na na záložce Závěrečné zprávy Zároveň byl vyhodnocen jeden přepracovaný projekt. Aktuální seznam vyhodnocených nových a přepracovaných projektů je na Projekty Další jednání proběhne 7.12.2023.
 
6.9.2023 Proběhlo další kolo hodnocení výsledků ukončených projektů. Závěrečné zprávy jsou k dispozici na na záložce Závěrečné zprávy Aktuální seznam vyhodnocených nových a přepracovaných projektů je na Projekty
 
1.6.2023 Proběhlo hodnocení výsledků ukončených projektů. Závěrečné zprávy jsou k dispozici na na záložce Závěrečné zprávy Byly rovněž vyhodnoceny nové a přepracované projekty, aktuální seznam projektů přijatých k řešení je na Projekty
 
6.4.2023 Byly vyhodnoceny projekty podané do 1.kola VŘ pro rok 2023. Seznam projektů přijatých k řešení k 5.4.2023 je na Projekty Projekty dosud nevyhodnocené a vrácené k přepracování budou vyhodnoceny 1.6.2023.
 
1.3.2023 Na základě výběrového řízení bylo doručeno 28 projektů. Vyhodnocení proběhne 5.4.2023. Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Termín dalšího jednání je 5.4.2023.
 
21.11.2022 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2023. Termín ukončení je 17.2.2023. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
21.10.2022 Rada připravila nové výběrové řízení. Další jednání proběhne 1.12.2022..
 
16.9.2022 Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Termín dalšího jednání je 21.10.2022.
 
2.6.2022 Proběhlo vyhodnocení přepracovaných projektů podaných do 1.kola VŘ pro rok 2022. Seznam projektů přijatých k řešení je na Projekty Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Termín dalšího jednání je 16.9.2022.
 
28.4.2022 Byly vyhodnoceny projekty podané do 1.kola VŘ pro rok 2022. Seznam projektů přijatých k řešení je na Projekty Projekty vrácené k přepracování budou vyhodnoceny 2.6.2022.
 
23.2.2022 Na základě výběrového řízení bylo doručeno 30 projektů. Vyhodnocení proběhne 21.4.2022.
 
16.12.2021 Valná hromada sdružení CESNET schválila úpravu dokumentů Fondu rozvoje. Dokumenty na webových stránkách byly aktualizovány.
 
2.12.2021 Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Termín dalšího jednání je 23.2.2022.
 
1.12.2021 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2022. Termín ukončení je 14.2.2022. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
27.10.2021 Bylo dokončeno hodnocení dvou ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Rada připravila nové výběrové řízení a upravila podmínky pro podání projektů. Další jednání proběhne 2.12.2021.
 
22.9.2021 Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Rada se rovněž zabývala přípravou nového výběrového řízení naprojekty. Další jednání proběhne 27.10.2021.
 
12.5.2021 Proběhlo vyhodnocení přepracovaných projektů podaných do 1.kola VŘ pro rok 2021. Seznam projektů přijatých k řešení je na Projekty
 
31.3.2021 Byly vyhodnoceny projekty podané do 1.kola VŘ pro rok 2021. Seznam projektů přijatých k řešení je na Projekty Projekty vrácené k přepracování budou vyhodnoceny 12.5.2021.
 
24.2.2021 Na základě výběrového řízení bylo doručeno 16 projektů. Vyhodnocení proběhne 31.3.2021. Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
17.12.2020 Valná hromada sdružení CESNET schválila úpravu dokumentů Fondu rozvoje. Dokumenty na webových stránkách byly aktualizovány.
 
10.12.2020 Bylo dokončeno hodnocení dvou ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
13.11.2020 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2021. Termín ukončení je 15.2.2021. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
29.10.2020 Rada FR dokončila hodnocení ukončených projektů a připravila text nového výběrového řízení. Předpoklad vyhlášení je listopad 2020.
 
22.9.2020 Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Rada zároveň projednala témata pro nové výběrové řízení na projekty.
 
20.5.2020 Všechny projekty podané do 1.kola VŘ pro rok 2020 byly vyhodnoceny. Seznam projektů přijatých k řešení je na Projekty Termín dalšího jednání Rady FR je 23.9.2020.
 
1.4.2020 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2020. Přijaty k řešení byly 4 projekty, 3 projekty byly zamítnuty, 4 projekty byly vráceny k přepracování. Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty Přepracované projekty budou vyhodnoceny na příštím jednání Rady 20.5.2020.
 
17.2.2020 Na základě výběrového řízení bylo doručeno 11 projektů. Vyhodnocení proběhne 1.4.2020.
 
19.12.2019 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2020. Termín ukončení je 14.2.2020. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
5.12.2019 Všechny projekty podané do 2.kola VŘ pro rok 2019 byly vyhodnoceny. Seznam projektů přijatých k řešení je na Projekty Termín dalšího jednání Rady FR je 26.2.2020.
 
23.10.2019 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 2. kola výběrového řízení pro rok 2019. Přijaty k řešení byly 2 projekty, 1 projekt byl zamítnut, 4 projekty byly vráceny k přepracování. Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty Přepracované projekty budou vyhodnoceny na příštím jednání Rady 5.12.2019.
 
9.9.2019 Na základě výběrového řízení bylo doručeno 7 projektů. Vyhodnocení proběhne 23.10.2019.
 
20.6.2019 Bylo vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení pro rok 2019. Termín ukončení je 9.9.2019. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
15.5.2019 Všechny projekty podané do 1.kola VŘ pro rok 2019 byly vyhodnoceny. Seznam projektů přijatých k řešení je na Projekty Termín dalšího jednání Rady FR je 24.9.2019.
 
12.4.2019 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2019. Přijato k řešení bylo 7 projektů, 5 projektů bylo zamítnuto, 4 projekty byly vráceny k přepracování. Hodnocení dvou projektů bylo odloženo. Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty Zbylé a přepracované projekty budou vyhodnoceny na příštím jednání Rady 15.5.2019.
 
27.2.2019 Na jednání Rady FR proběhlo přidělení oponentů a zpravodajů jednotlivým projektům. Vyhodnocení projektů proběhne 12.4.2019. Zároveň proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
16.2.2019 Na základě výběrového řízení bylo doručeno 18 projektů.
 
22.12.2018 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2019. Termín ukončení je 15.2.2019. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
14.11.2018 Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Rada se zabývala přípravou nového výběrového řízení 1/2019. Předpokládaný termín vyhlášení je konec roku 2018. Další jednání Rady FR se uskuteční 6.12.2018.
 
12.9.2018 Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Další jednání Rady FR se uskuteční 14.11.2018.
 
30.6.2018 Všechny projekty podané do 1.kola VŘ pro rok 2018 byly vyhodnoceny. Seznam projektů přijatých k řešení je na Projekty Termín dalšího jednání Rady FR je 12.9.2018.
 
9.5.2018 Rada hodnotila 6 nových projektů a přepracovaných projektů. U 3 projektů si vyžádala dodatečné informace a tyto projekty budou vyhodnoceny elektronicky do konce června. Aktualizovaný seznam projektů přijatých k řešení je na záložce Projekty
 
11.4.2018 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2018. Přijato k řešení bylo 5 projektů, 2 projekty byly zamítnuty, 4 projekty byly vráceny k přepracování. Hodnocení dvou projektů bylo odloženo. Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty Zbylé a přepracované projekty budou vyhodnoceny na příštím jednání Rady 9.5.2018.
 
28.2.2018 Na jednání Rady FR proběhlo přidělení oponentů a zpravodajů jednotlivým projektům. Vyhodnocení projektů proběhne 11.4.2018.. Zároveň proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
17.2.2018 Na základě výběrového řízení bylo doručeno 13 projektů.
 
22.12.2017 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2018. Termín ukončení je 16.2.2018. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
25.10.2017 Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Další jednání Rady FR se uskuteční 28.2.2018.
 
27.9.2017 Rada se zabývala přípravou nového výběrového řízení 1/2018. Předpokládaný termín vyhlášení je druhá polovina prosince.
 
29.6.2017 Na valné hromadě sdružení CESNET proběhla volba členů Rady FR na další dvouleté období. Složení nové Rady je k dispozici zde
 
18.5.2017 Rada dokončila vyhodnocení nových projektů a zároveň vyhodnotila 5 přepracovaných projektů. Aktualizovaný seznam projektů přijatých k řešení je na záložce Projekty
 
20.4.2017 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2017. Přijato k řešení bylo 15 projektů, 3 projekty byly zamítnuty, 6 projeků bylo vráceno k přepracování. Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty Zbylé a přepracované projekty budou vyhodnoceny na příštím jednání Rady 18.5.2017.
 
2.3.2017 Na jednání Rady FR proběhlo přidělení oponentů a zpravodajů jednotlivým projektům. Vyhodnocení projektů proběhne 20.4.2017. Zároveň proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
22.12.2016 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2017. Termín ukončení je 15.2.2017. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
24.11.2016 Rada se zabývala přípravou nového výběrového řízení 1/2017. Předpokládaný termín vyhlášení je druhá polovina prosince.
 
6.10.2016 Proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Další jednání Rady FR se uskuteční 24.11.2016.
 
16.6.2016 Rada vyhodnotila 3 přepracované projekty. Aktualizovaný seznam projektů přijatých k řešení je na záložce Projekty Zároveň proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Další jednání Rady FR se uskuteční 6.10.2016.
 
19.5.2016 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2016. Přijato bylo 10 projektů, 2 projekty byly zamítnuty, 3 projekty byly vráceny k přepracování. Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty Přepracované projekty budou vyhodnoceny na příštím jednání Rady 16.6.2016.
 
14.4.2016 Na jednání Rady FR proběhlo přidělení oponentů a zpravodajů jednotlivým projektům. Vyhodnocení projektů proběhne 19.5.2016. Zároveň proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
10.2.2016 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2016. Termín ukončení je 7.4.2016. Text a potřebné dokumenty jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
28.1.2016 Rada se zabývala přípravou nového výběrového řízení. Předpokládaný termín vyhlášení je první polovina února.
 
19.11.2015 Rada vyhodnotila 5 přepracovaných a 2 zbylé projekty. Aktualizovaný seznam projektů přijatých k řešení je na záložce Projekty
 
22.10.2015 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2015. Přijato bylo 14 projektů, 4 projekty byly zamítnuty, 5 projektů bylo vráceno k přepracování. Dva projekty budou projednány na příštím jednání Rady. Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty Přepracované projekty budou vyhodnoceny na příštím jednání Rady 19.11.2015. Zároveň proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
24.9.2015 Na jednání Rady FR proběhlo přidělení oponentů a zpravodajů jednotlivým projektům. Vyhodnocení projektů proběhne 22.10.2015.
 
16.9.2015 Výběrové řízení 1/2015 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 25 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty.
 
9.7.2015 Na valné hromadě sdružení CESNET proběhla volba členů Rady FR na další dvouleté období. Složení nové Rady je k dispozici zde
 
30.6.2015 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2015. Termín ukončení je 15.9.2015. Text a potřebné dokumenty jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
28.5.2015 Rada projednala zprávy na valnou hromadu a zabývala se přípravou nového výběrového řízení. Předpokládaný termín vyhlášení je konec června.
 
26.3.2015 Rada projednala 6 přepracovaných projektů, které byly doručeny (1 nebyl doručen). Aktualizovaný seznam projektů přijatých k řešení je na záložce Projekty Zároveň proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
26.2.2015 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 2. kola výběrového řízení pro rok 2014. Přijato bylo 12 projektů, 4 projekty byly zamítnuty, 7 projektů bylo vráceno k přepracování. Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty Přepracované projekty budou vyhodnoceny na příštím jednání Rady 26.3.2015.
 
11.12.2014 Na jednání Rady FR proběhlo přidělení oponentů a zpravodajů jednotlivým projektům. Vyhodnocení projektů proběhne 26.2.2015. Zároveň proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy
 
5.12.2014 Výběrové řízení 2/2014 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 23 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty.
 
20.10.2014 Dne 16.10.2014 proběhl seminář k druhému kolu výběrového řízení na rok 2014. Prezentace ze semináře jsou k dispozici na webu CESNETu.
 
3.10.2014 Bylo vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení pro rok 2014. Termín ukončení je 28.11.2014. Text a potřebné dokumenty jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
11.9.2014 Na svém jednání se Rada kromě organizačních záležitostí zabývala přípravou dalšího výběrového řízení. Vyhlášení se předpokládá koncem září/začátkem října 2014. Předsedkyní Rady pro zbytek funkčního období byla zvolena ing. Olga Klápšťová a místopředsedou ing. Michal Sláma.
 
22.5.2014 Rada projednala 2 odložené a 10 přepracovaných projektů. Aktualizovaný seznam projektů přijatých k řešení je na záložce Projekty Zároveň proběhlo hodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozici na záložce Závěrečné zprávy Z funkce předsedy a člena Rady odstoupil RNDr. Igor Čermák, CSc.
 
10.4.2014 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2014. Přijato bylo 8 projektů, 9 projektů bylo zamítnuto, 10 projektů bylo vráceno k přepracování. 2 projekty budou vyhodnoceny na příštím jednání Rady 22.5.2014. Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty
 
27.2.2014 Na jednání Rady FR proběhlo přidělení oponentů a zpravodajů jednotlivým projektům. Vyhodnocení projektů proběhne 10.4.2014.
 
31.1.2014 Výběrové řízení 1/2014 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 29 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty.
 
12.12.2013 Na jednání Rady bylo dokončeno vyhodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozicit na záložce Závěrečné zprávy
 
6.12.2013 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2014. Termín ukončení je 31.1.2014. Text a potřebné dokumenty jsou k dispozici na záložce Projekty.
 
14.11.2013 Na jednání Rady proběhla diskuse se zástupcem CESNETu k tématům nového výběrového řízení. Byly vyhodnoceny ukončené projekty. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozicit na záložce Závěrečné zprávy
 
12.9.2013 Na svém jednání se Rada kromě organizačních záležitostí zabývala i rámcovou přípravou dalšího výběrového řízení. Vyhlášení se předpokládá ještě do konce roku 2013.
 
11.7.2013 Na valné hromadě sdružení CESNET proběhla volba členů Rady FR na další dvouleté období. Složení nové Rady je k dispozici zde
 
13.6.2013 Rada projednala přepracované projekty. Aktualizovaný seznam projektů přijatých k řešení je na záložce Projekty
 
25.4.2013 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2013. Přijato bylo 13 projektů, 8 projektů bylo zamítnuto, 5 projektů bylo vráceno k přepracování. 1 projekt bude vyhodnoceno na příštím jednání Rady 13.6.2013 Seznam projektů přijatých k řešení na tomto jednání je k dispozici na záložce Projekty
 
14.3.2013 Proběhlo vyhodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou k dispozicit na záložce Závěrečné zprávy
 
1.3.2013 Výběrové řízení 1/2013 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 27 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty. Vyhodnocení projektů proběhne na jednání Rady 25.4.2013.
 
18.1.2013 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2013. Termín ukončení je 28.2.2013. Text a potřebné dokumenty jsou k dispozici na na záložce Projekty.
 
10.1.2013 Rada FR na svém jednání finalizovala text výběrového řízení pro další kolo.
 
29.11.2012 Rada dokončila projednání doručených přepracovaných projektů a dokončila hodnocení ukončených projektů. Zabývala se přípravou nového kola výběrového řízení.
 
8.11.2012 Proběhlo další kolo vyhodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy projektů si můžete prohlédnout na záložce Závěrečné zprávy
 
27.9.2012 Rada projednala přepracované projekty. Aktualizovaný seznam projektů přijatých k řešení je na záložce Projekty
 
28.6.2012 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2012. Přijato bylo 13 projektů, 10 projektů bylo zamítnuto, 15 projektů bylo vráceno k přepracování. 1 projekt bude vyhodnoceno na příštím jednání Rady 27.9.2012. Seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty Tento seznam je předběžný a může dojít ke změnám.
 
26.4.2012 Proběhlo vyhodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy projektů si můžete prohlédnout na záložce Závěrečné zprávy.
 
16.4.2012 Výběrové řízení 1/2012 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 39 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty. Vyhodnocení projektů proběhne na jednání Rady 28.6.2012
 
1.3.2012 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2012. Text a potřebné dokumenty jsou k dispozici na na záložce Projekty.
 
23.2.2012 Rada připravila text nového výběrového řízení na projekty Fondu rozvoje. Vyhlášení proběhne 1.3.2012.
 
24.11.2011 Rada dokončila závěrečné hodnocení výsledků projektů. Závěrečné zprávy projektů si můžete prohlédnout na záložce Závěrečné zprávy. Další jednání Rady bude 23.2.2012.
 
27.10.2011 Proběhlo vyhodnocení ukončených projektů. U několika projektů bylo vyžádáno doplnění závěrečných dokumentů. Závěrečné zprávy projektů si můžete prohlédnout na záložce Závěrečné zprávy.
 
3.9.2011 Rada vyhodnotila doručené přepracované projekty. Ze 2 doručených projektů byl 1 projekt přijat a druhý odložen k projednání na příštím zasedání Rady. Seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty
 
1.7.2011 Na valné hromadě sdružení CESNET proběhla volba členů Rady FR na další dvouleté období. Složení nové Rady je k dispozici zde
 
2.6.2011 Rada dokončila vyhodnocení doručených projektů z 1/2011 a rovněž projektů již přepracovaných.Celkem přijala k řešení 27 projektů, 12 projektů bylo zamítnuto a 2 projekty byly vráceny k přepracování. Jejich vyhodnocení proběhne na dalším jednání Rady FR. Aktualizovaný seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty
 
12.5.2011 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2011. Přijato bylo 16 projektů, 11 projektů bylo zamítnuto, 7 projektů bylo vráceno k přepracování. 7 projektů bude vyhodnoceno na příštím jednání Rady 2.6.2011. Seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty Proběhlo vyhodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy projektů si můžete prohlédnout na záložce Závěrečné zprávy.
 
4.4.2011 Výběrové řízení 1/2011 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 41 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty. Vyhodnocení projektů proběhne na jednání Rady 12.5.2011..
 
1.3.2011 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2011. Text a potřebné dokumenty jsou k dispozici na na záložce Projekty.
 
24.2.2011 Rada dokončila vyhodnocení zbylého projektu z posledního kola a rozhodla o vyhlášení nového výběrového řízení na projekty Fondu rozvoje.
 
2.12.2010 Rada dokončila vyhodnocení doručených projektů z 1/2010..Celkem přijala k řešení 22 projektů, 5 projektů bylo zamítnuto, vyhodnocení 1 projektu proběhne příště. Konečný seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty Rada se zabývala přípravou nového výběrového řízení.
 
12.11.2010 Rada pokračovala ve vyhodnocení doručených projektů z 1/2010..Přijala k řešení 6 projektů (z toho 3 po přepracování), vrátila k přepracování 4 projekty a zamítla 4 projekty. Seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty Proběhlo vyhodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy projektů si můžete prohlédnout na záložce Závěrečné zprávy.
 
23.9.2010 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2010. Přijato bylo 12 projektů, 1 projekt byl zamítnut, 4 projekty byly vráceny k přepracování. 12 projektů bude vyhodnoceno na příštím jednání Rady 12.11.2010. Seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty
 
7.6.2010 Výběrové řízení 1/2010 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 29 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty. Vyhodnocení projektů proběhne na jednání Rady 23.9.2010.
 
25.3.2010 Bylo vyhlášeno první kolo výběrového řízení pro rok 2010. Text a potřebné dokumenty jsou k dispozici na na záložce Projekty.
 
11.3.2010 Proběhlo vyhodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy projektů si můžete prohlédnout na záložce Závěrečné zprávy. Rada FR připravila první výběrové řízení pro rok 2010.
 
21.1.2010 Rada dokončila vyhodnocení doručených projektů z 2/2009..Přijala k řešení 7 projektů (včetně projektů přijatých elektronicky). Dále Rada vyhodnotila doručené přepracované projekty. Z 12 doručených projektů bylo 9 projektů přijato, 2 zamítnuty a 1 byl postoupen dalšímu oponentovi k posouzení. Seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty
 
17.12.2009 Na základě doručených oponentních posudků Rada elektronicky projednala a přijala k řešení další 3 projekty.
 
26.11.2009 Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 2. kola výběrového řízení pro rok 2009. Přijato bylo 18 projektů, 7 projektů bylo zamítnuto, 13 projektů bylo vráceno k přepracování. 6 projektů nebylo hodnoceno z důvodu nedoručených oponentních posudků, 1 projekt byl přidělen k dodatečnému posouzení. Seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty
 
5.11.2009 Proběhlo vyhodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy projektů si můžete prohlédnout na záložce Závěrečné zprávy.
 
26.10.2009 Výběrové řízení 2/2009 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 45 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty.
 
23.9.2009 Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení pro rok 2009. Text vyhlášení je na záložce Projekty.
 
9.7.2009 Na valné hromadě sdružení CESNET proběhla volba členů Rady FR na další dvouleté období. Složení nové Rady je k dispozici zde
 
22.5.2009 Rada vyhodnotila přepracované projekty. Devět projektů bylo přijato k financování, jeden zůstává k dořešení. Aktuální seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty
 
3.4.2009 Na jednání Rady bylo dokončeno závěrečné hodnocení výsledků projektů. Rovněž byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2009. Přijato bylo 11 projektů, 6 projektů bylo zamítnuto, 13 projektů bylo vráceno k přepracování. Seznam projektů přijatých k řešení je k dispozici na záložce Projekty
 
13.2.2009 Proběhlo vyhodnocení ukončených projektů. Závěrečné zprávy projektů si můžete prohlédnout na záložce Závěrečné zprávy.Novým projektům, doručeným na základě výběrového řízení byli přiřazeni oponenti a zpravodajové. Projekty budou vyhodnoceny na dalším jednání Rady dne 3.4.2009.
 
11.2.2009 Výběrové řízení 1/2009 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 30 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty.
 
19.12.2008 Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení pro rok 2009. Text vyhlášení je na záložce Projekty.
 
4.12.2008 Na jednání Rady byly vyhodnoceny přepracované projekty, které byly znovu posouzeny oponenty. Dva projekty byly přijaty k řešení, u jednoho bylo vyžádáno další posouzení. Rada projednala témata nového výběrového řízení.Vyhlášení tohoto výběrového řízení se předpokládá do konce roku.
 
5.11.2008 Na jednání Rady bylo dokončeno závěrečné hodnocení výsledků projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů budou vystaveny. Rovněž byly vyhodnoceny přepracované projekty. Z 6 projektů vrácených k přepracování jich bylo znovu podáno 5.
 
2.9.2008 Na jednání Rady proběhla závěrečná oponentura ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů budou vystaveny. Rovněž byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 2. kola výběrového řízení pro rok 2008. Přijaty byly 3 projekty, 4 projekty byly zamítnuty, 6 projektů bylo vráceno k přepracování.
 
6.6.2008 Rada dokončila vyhodnocení ukončených projektů. Proběhlo přidělení oponentů a zpravodajů novým projektům, doručeným na základě výběrového řízení. Vyhodnocení projektů proběhne na dalším jednání Rady dne 2.9.2008. Na tento termín je plánována i závěrečná oponentura ukončených projektů.
 
27.5.2008 Výběrové řízení 2/2008 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 13 projektů. Seznam doručených projektů je k dispozici v sekci Doručené projekty.
 
14.4.2008 Rada Fondu rozvoje vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení pro rok 2008. Termín pro doručení návrhů projektů je 26.5.2008. Upozorňujeme na změnu při vyplňování finančních údajů - veškeré finanční částky ( a to jak spoluúčast nositele, tak i požadované prostředky z FR) jsou včetně DPH.
 
4.4.2008 Na jednání Rady bylo dokončeno závěrečné oponentní řízení ukončených projektů a byly projednány náměty na témata nového výběrového řízení. Rovněž byl dohodnut harmonogram pro nové výběrové řízení.
 
28.2.2008 Proběhla závěrečná oponentura ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů budou vystaveny. Na jednání Rady byly vyhodnoceny projekty doručené na základě 1. kola výběrového řízení pro rok 2008. Po posouzení návrhů projektů Rada rozhodla o přidělení finančních prostředků přijatých projektům. Seznam přijatých projektů je vystaven v sekci Projekty.
 
30.11.2007 Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení pro rok 2008. Uzávěrka pro podání projektů je 21.1.2008. Text vyhlášení a podmínky jsou uvedeny v záložce Projekty.
 
15.11.2007 Rada dokončila vyhodnocení projektů podaných do druhého kola na rok 2007. Seznam přijatých projektů je zveřejněn, řešitelé přijatých projektů budou vyrozuměni. Během listopadu proběhne příprava nového kola výběrového řízení. Vyhlášení proběhne standardním způsobem.
 
27.9.2007 Proběhla závěrečná oponentura ukončených projektů. Závěrečné zprávy ukončených projektů budou vystaveny. Na jednání proběhlo i vyhodnocení projektů doručených na základě 2. kola výběrového řízení pro rok 2007. Přijato bylo 6 projektů, 8 projektů bylo zamítnuto, 5 projektů bylo vráceno k přepracování. U dvou projektů bylo vyžádáno posouzení dalším oponentem. Projekty podané do témat. Okruhu E. nebyly vzhledem k vysokým celkovým finančním požadavkům posuzovány. Po posouzení návrhů projektů Rada rozhodla o přidělení finančních prostředků přijatých projektům.
 
23.8.2007 Na jednání Rady FR proběhlo přidělení oponentů a zpravodajů novým projektům. Proběhla příprava závěrečného oponentního řízení. Termín dalšího jednání byl stanoven na 27.9.2007.
 
31.7.2007 Výběrové řízení - 2/2007 bylo ukončeno. Celkem bylo doručeno 40 projektů. V současné době probíhá formální kontrola projektů a pořízení dat do databáze.
 
12.7.2007 Na 23.valné hromadě CESNETu byla zvolena Rada Fondu rozvoje pro následující volební období.Složení nové Rady je uvedeno v záložce Rada fondu.
 
8.6.2007 Bylo vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení na rok 2007. Uzávěrka pro podání projektů je 31.7.2007.
 
31.5.2007 Rada dokončila vyhodnocení projektů podaných do prvního kola na rok 2007. Řešitelé přijatých projektů budou vyrozuměni.
 
20.4.2007 Příští jednání Rady bude 31.5.2007.
 
19.4.2007 Proběhlo vyhodnocení doručených nových projektů, dva projekty byly přijaty k řešení, u dvou bylo vyžádáno doplnění a dva byly vráceny k přepracování. V druhé části jednání byly vyhodnoceny výsledky ukončených projektů. Tři řešitelé byli vyzváni k prezentování svých projektů. V sekci Závěrečné zprávy jsou k dispozici výsledky řešených projektů.
 
8.3.2007 Na jednání Rady dne 8.3.2007 byly projednány projekty připravené k závěr. Oponentuře a proběhlo přidelení oponentů novým projektům.
 
26.2.2007 Dnešním dnem bylo ukončeno výběrové řízení - doručeno bylo celkem 6 projektů o celkovém objemu 1,109 mil Kč.
 
15.1.2007 Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení pro rok 2007.
 
14.9.2006 Proběhlo vyhodnocení přepracovaných projektů doručených na základě 2.kola výběrového řízení na rok 2006. Přijato k řešení bylo dalších 5 projektů. U dvou projektů byl vyžádán oponentní posudek a jeden projekt byl vrácen k doplnění.
 
11.7.2006 Proběhlo vyhodnocení projektů doručených na základě 2. kola výběrového řízení pro rok 2006. Po posouzení návrhů projektů Rada rozhodla o přidělení finančních prostředků přijatých projektům.
 
22.5.2006 Na základě vyhlášeného 2. kola výběrového řízení pro rok 2006 bylo doručeno 27 projektů. V současné době probíhá oponentní řízení návrhů projektů. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne na jednání Rady Fondu rozvoje dne 22.6.2006.
 
18.4.2006 Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení pro rok 2006.

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional