fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu
Řešitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): RNDr. Marek Frič (AMU), Mgr. Pedro Amarante Andrade, Ph. D. (AMU), MUDr. Martin Kučera (AMU), Ing. Pavel Dlask (AMU), Mgr. Jan Otčenášek (AMU), MgA. Et Mgr. Viktor Hruška, Ph. D. et Ph.D. (AMU), Mgr. Tomáš Kulhánek (AMU), MgA. Eva Dvořáková (AMU), Bc. Iva Podzimková (AMU), Doc. Mgr. Kateřina Vitásková (AMU), Mgr. Lucie Kytnarová, Ph. D. (AMU), MUDr. Martin Formánek, Ph. D. (AMU), MgA. Lic. Markéta Schaffartzik, DiS. (AMU), Mgr. Viera Miššíková, Ph.D. (AMU), Mgr. Žofie Frajková (AMU), prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. (AMU), MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. (AMU), MUDr. Jitka Feberová (AMU), prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA (AMU)
Ročník: 2020/1
Doba řešení projektu: 11.6.2020 - 30.9.2022
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Sestavení odbrné skupiny specialistů v oblasti vokologie (zahrnující 5 členů sdružení CESNET a jednoho zahraničního partnera) a vytvoření její konektivity pomocí využití služeb e-infrastruktury CESNET na základě moderních informačních a komunikačních technologií s cílem vědecko-výzkumné a vzdělávací spolupráce a praktického odzkoušní specifických klinických vyšetření na dálku a možností je využívat v praxi. Vylepšení webové alikace na tvorbu percepčních testů PsychotestEditor dle specifických návrhů sestavené odborné skupiny specialistů (doplnění o bezpečnostní prvky, autentizaci a autorizaci systémů a zejména o možnosti práce s důvěrnými a klinickými daty).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=667

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional