fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Tunelování E1 přes síť CESNET2.
Řešitel: Ing. Michal Neuman
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Radek Holý, Ph.D. (UK), prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 5.1.2005 - 5.1.2006
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť, rozvoj nových síťových protokolů.
Anotace: Projektem se ověří možnost tunelování E1 v podmínkách sítě CESNET2, konkrétně mezi institucemi ČVUT Praha, UK Praha a VŠB-TU Ostrava.Výstup projektu bude přínosný pro všechny členy sdružení CESNET, kteří již provozují nebo zvažují propojení PBX mezi různě geograficky umístěnými lokalitami.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=103

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (doc)
Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional