fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení bezpečnosti webhostingu
Řešitel: Ing. Petr Benedikt
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Michal Švamberg (ZČU)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 19.6.2013 - 19.12.2014
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt se zabývá zvýšením bezpečnosti webhostingových serverů na Západočeské univerzitě v Plzni. Webhosting je nejexponovanější službou v organizaci, přes kterou bývá aktuálně vedeno největší množství útoků. Aktuální stav, který byl adekvátní situaci před několika lety, je jíž z hlediska bezpečnosti nedostačující. Cílem projektu je zajistit izolaci webhostingových projektů tak, aby zranitelnost jednoho nemohla ohrozit provoz ostatních služeb.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=475

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional