fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření výukových možností regionální síťové akademie při VŠB-TU Ostrava
Řešitel: Ing. Petr Grygárek
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Grygárek (VŠB-TUO), Jiří Malík (VŠB-TUO)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 23.4.2003 - 31.8.2004
Téma: Vzdělávání zaměstnanců členů sdružení v oblastech předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Cílem projektu je zajistit vyškolení pracovníků regionální síťové akademie a jejich certifikaci za účelem zahájení výuky pokročilých síťových technologií odpovídajících úrovni certifikace Cisco Certified Network Professional (CCNP). Nabyté znalosti se promítnou do zvýšení kvalifikace pracovníků spravujících univerzitní síť i do zkvalitnění výuky vysokoškolských předmětů orientovaných na počítačové sítě.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=006

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva certifikát GrygarekJ CCNP1 (jpg)
Závěrečná zpráva certifikát GrygarekJ CCNP2 (jpg)
Závěrečná zpráva certifikát GrygarekP CCNP1 (jpg)
Závěrečná zpráva certifikát GrygarekP CCNP2 (jpg)
Závěrečná zpráva certifikát MalikJ CCNP2 (jpg)
Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional