fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace protokolu IPv6 do experimentální a výzkumné sítě katedry Telekomunikační techniky a její metodické zobecnění
Řešitel: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Leoš Boháč (ČVUT), Ing. Lukáš Čepa (ČVUT), Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D. (ČVUT)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 9.8.2011 - 9.8.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Hlavním cílem projektu bude implementace protokolu IPv6 do sítě katedry Telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze a napojení této sítě na IPv6 síť CESNET2. Dále se bude zabývat implementací protokolu IPv6 do bezdrátových sítí založených na protokolech IEEE 802.11 a IEEE 802.16, které se nacházejí na půdě katedry a fakulty. V rámci implementace IPv6 do sítě katedry je plánováno s migrací většiny současných serverových a webových služeb. V neposlední řadě se bude projekt zabývat vytvořením zázemí pro provozování nových služeb v prostředí IPv6. Získané zkušenosti budou pojaty do obecné metodiky, která bude publikována a shrnuta v závěrečné zprávě. Proto se zároveň jedná o přesah do tematického okruhu C - Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací, kde se očekávají se projekty zaměřené například také na IPv6.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=415

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional