fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace protokolu IPv6 v sítích ústavů AV ČR Brno
Řešitel: Ing. Luděk Novotný, PhD.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): RNDr. Josef Jursa, CSc. (AV ČR), RNDr. Miroslav Lýčka (AV ČR), Ing. Tomáš Podermanski (VUT), Ing. Ivo Hažmuk (VUT), Ing. Vladimír Záhořík (VUT)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 22.12.2010 - 22.12.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Hlavní cíl projektu řeší napojení areálů AV na IPv6 páteřní síť BAPS-u a zavedení plnohodnotného protokolu IPv6 na směrovače jednotlivých lokalit. Vybudování páteřní sítě s podporou IPv6 v jednotlivých areálech AV a poskytnutí IPv6 konektivity koncovým zařízením. V neposlední řadě zprovoznění serverových a webových služeb v prostředí IPv6.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=368

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional