fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vývoj aplikace pro vyhledávání kontaktů v korporátním adresáři na platformě CAP.
Řešitel: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Filip Řezáč (VŠB-TUO)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 30.11.2010 - 30.11.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je nabídnout vyhledávání v LDAP adresáři na digitálních telefonech systému hipath 4000. V současné době je téměř každý IP telefon vybaven LDAP klientem, ale my bychom chtěli ukázat, jak tento problém řešit v případě digitálních telefonů na komunikačním systému Siemens hipath 4000, který používáme na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě. Jako API rozhraní umožňující přístup do univerzitního LDAP adresáře bude použita platforma Siemens CAP (Common Application Platform). Novým přínosem bude návrh Metadirectory a skriptů přizpůsobujících se CAP platformě. Funkcionalita vyhledávání bude přiřazena pod konkrétním tlačítkem digitálních telefonů a digitálním telefonům na naší univerzitě bude umožněno vyhledávání v LDAP. Výsledek bude cenný pro ostatní členy sdružení se Siemens hipath4000 (v našem okolí např. Ostravská univerzita, Slezská univerzita a Univerzita Tomáše Bati).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=376

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional