fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Detekce phishingových útoků v síti CESNET
Řešitel: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Kordík, Ph.D. (ČVUT), Ing. Jakub Novák (ČVUT), Ing. Jiří Hanousek (ČVUT)
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 27.5.2014 - 27.9.2015
Téma: Pilotní aplikace a služby
Anotace: Cílem projektu je identifikovat možnosti, jak rozpoznat a zachytit phishingové útoky - zprávy (e-maily), analyzovat jejich strukturu a obsah, navrhnout softwarové nástroje pro jejich rozpoznání, tyto nástroje implemantovat a ověřit na reálných datech. Součástí projektu bude i sběr a archivace phishingových zpráv s cílem využít je jako zpětnou informaci pro automatické aktualizování algoritmů (adaptaci/učení). Zohledněny budou kromě anglicky psaných zpráv, také phishingové útoky vedené v češtině.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=527

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional