fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Další zvyšování kvalifikace pracovníků Cisco Networking Academy na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Řešitel: Ing. Pavel Simr
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. (UJEP), Ing. Josef Bičánek (UJEP)
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 21.12.2015 - 21.12.2016
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Při provozování počítačové infrastruktury na pracovištích Přírodovědecké fakulty se často setkáváme s bezpečnostními incidenty různého druhu. Mnoha z nich by se dalo předejít, kdyby uživatelé IT prostředků měli dostatečné povědomí o bezpečnostních rizicích. Na katedře informatiky Přírodovědecké faulty provozujeme Cisco Networking Academy, která se snaží rozvíjet tyto znalosti zaměstnanců a studentů univerzity. V současnosti investujeme prostředky do obnovy a rozšíření technologického zařízení akademie. Předkládaný projekt je zaměřen na rozšíření certifikací u současných lektorů o kurzy CCNA Security a CCNP R&S ROUTE.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=572

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional