fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Aplikace a rozvoj experimentální IoT sítě na platformě LoRaWAN s využitím infrastruktury CESNET
Řešitel: Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Marek Dvorský, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Pavel Nevlud (VŠB-TUO), Ing. David Vašíček (VŠB-TUO), Ing. Jan Růžička, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Petr Wilhelm (VŠB-TUO)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 24.9.2019 - 30.9.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem předkládaného projektu je rozšířit akademickou experimentální síť s využitím otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě Internetu věcí (IoT) na platformě LoRa-WAN. Tentno projekt přímo navazuje na projekt č. 600/2017 s názvem "Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)", podpořený v roce 2017 a č. 622/2018 s názvem "Rozvoj experimentální IoT sítě CESNET na platformě LoRa-WAN" podpořený v roce 2018 Fondem rozvoje CESNET. Prvním cílem projektu je další rozšíření a rozvoj experimentální IoT sítě CESNET na platformě LoRaWAN. Druhým cílem projektu je pak vývoj a testování pokročilých aplikací a to zejména lokalizačních služeb Lora-Loc v již realizované experimentální Lora WAN síti. projekt umožní vybudovat testovací platformu a ověřit provozování experimentálních technologií a služeb pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Educational Network).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=636

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional