fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)
Řešitel: Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Marek Dvorský, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Pavel Nevlud (VŠB-TUO), Ing. David Vašíček (VŠB-TUO), Ing. Marek Neruda, Ph.D. (ČVUT), Ing. Lukáš Vojtěch (ČVUT)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 16.6.2017 - 30.9.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem předkládaného projektu je vybudovat akademickou experimentální síť s využitím otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě Internetu věcí (IoT). Experimentální síť bude propojovat dvě univerzitní vědecká pracoviště (VŠB-TU v Ostavě a ČVUT v Praze) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET. Dalším cílem je ověření funkčnosti implementované sítě z hlediska vlastností a dosažitelných parametrů (např. propustnost sítě, optimalizace pokrytí, zabezpečení apod.). Projekt umožní vybudovat testovací platforu a ověřit provozování eyperimentálních technologií pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Education Network).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=600

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional