fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Integrace studijní agendy IS/STAG a systému Theses.cz
Řešitel: Ing. Lukáš Valenta
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Krňoul (ZČU)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 7.12.2010 - 7.6.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: V současné době se neustále zvětšuje rozsah volně dostupných informačních zdrojů na internetu a zveřejňují se veškeré vědecké a kvalifikační práce. České vysoké školy a vyšší odborné školy čím dál častěji narážejí na problém plagiátorství u svých studentů a absolventů a zejména v posledních měsících se prudce zvyšuje poptávka po řešení, které by školám umožnilo automaticky kontrolovat veškeré odevzdávané vysokoškolské kvalifikační práce s cílem odhalit úplné či částečné plagiáty. Obsahem tohoto projektu je integrace informačního systému studijní agendy IS/STAG a systému pro odhalování plagiátů v národním registru vysokoškolských kvalifikačních prací Theses.cz.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=374

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional