fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Integrace mobilních sítí VUT do projektu Eduroam
Řešitel: Ing. Tomáš Podermanski
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Ivo Hažmuk (VUT), Ing. Vladimír Záhořík (VUT)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 14.9.2006 - 14.9.2007
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam.
Anotace: Projekt řeší vytvoření technického zázemí umožňující začlenění Wi-Fi sítě VUT do autentizační infrastruktury provozované v rámci aktivity sdružení CESNET "AAA a mobilita" (Eduroam). Tímto bude umožněna vzájemná mobilita uživatelů mezi ostatními organizacemi začleněnými do Eduroamu. Nedílnou součástí je posílení výkonu stávajících technických zařízení na takovou úroveň, aby vyhověla jak současným, tak budoucím nárokům kladeným na tuto síť. Navrhované řešení rovněž umožní nasazení bezpečných technologií přístupu do Wi-Fi sítě dle standardů IEEE 802.1x.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=188

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional