fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj Xen virtuálních strojů
Řešitel: Ing. Michal Švamberg
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Tomáš Stibor (ZČU)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 3.11.2006 - 3.11.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt se zabývá rozvojem infrastruktury pro podporu virtuálních strojů založených na nástroji Xen. Cílem projektu je připravit a otestovat síťovou instalaci 64bitové architektury pro instalaci virtuálních strojů a ověřit jejich migraci. Stěžejní část projektu je v přechodu na novou řadu nástoje Xen a prověřit možnosti hostování nemodifikovaných systémů ve virtuálním prostředí ve spojení s technologii IntelVT.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=192

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional