fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření praktické výuky pokročilých síťových technologií na ZČU.
Řešitel: Ing. Jiří Sitera
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Ladislav Pešička (ZČU)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 10.9.2004 - 10.9.2005
Téma: Praktická výuka pokročilých síťových technologií s prvky e-learningu.
Anotace: Cílem projektu je razantní zlepšení přístupu studentů k praktické výuce pokročilých síťových technologií využitím potenciálu existujícího programu CNA (Cisco networking academy), který na ZČU funguje od roku 2000 a těší se velkému zájmu studentů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=088

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional