fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Optimalizace portálu pro mobilní platformy
Řešitel: Ing. Josef Krupička
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Krňoul (ZČU)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 5.8.2011 - 5.2.2013
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je úprava portálu ZČU tak, aby zajišťoval doručování optimalizovaného klíčového webového obsahu na mobilní platformy. Klíčovým webovým obsahem jsou zde míněny často navštěvované stránky Portálu ZČU, jako jsou informace o předmětech a rozvrchy z IS/STAG nebo stránky Courseware ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=406

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)
Závěrečná zpráva technická zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional