fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití IoT pro sběr, vyhodnocení a monitoring spotřeb vody v kampusu Pasteurova Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Řešitel: Petr Šimůnek
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Mgr. Petr Vobořil (UJEP), Bc. Daniel Tschunko (UJEP), Ing. Václav Palík (UJEP), Mgr. Vladimír Bauštein (UJEP), Libor Maňásek (UJEP)
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 2.7.2021 - 28.2.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Předkládaný projekt se bude zabývat možnostmi zavést automatický systém sběru dat o spotřebě vody v areálu UJEP oblst Pasteurova a České Mládeže. Za pomoci senzorů odečtu postavené na technolofiích IoT, dle vhodnosti a penetrace přenosovým signálem dat (LoRaWAN, ethernet, LTE či jiné technologie přenosu přes mobilní operátory). Cílem projektu bude systém automatického odečtu spotřeby vody, monitoring stavu a alertování v areálu UJEP. Vytvoření prototypového čidla pro odečet veličin pomocí výstupu z čidla (komunikační protokol Modbus). Následný převod Modbus pro zasílání v sítích LoRaWAN, ethernet, LTE. Propojení zbylé senzoriky tj. 8 čidel a přenos dat z části přes stávající a z části přes novou infrastrukturu LoRaWAN v kampusu UJEP.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=684

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional