fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Systém pro sběr a zobrazení provozních dat na uživatelské úrovni
Řešitel: Ing. Pavel Jindra
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Bořík (ZČU), Ing. Ondřej Průcha (ZČU)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 2.6.2009 - 2.6.2010
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt se zabývá vytvořením systému pro sběr a přehledné zobrazení provozních dat. Řešením bude modulární systém, který na jedné straně bude získávat provozní data klíčových autentizačních služeb (Radius, Kerberos aj.), provede normalizaci a indexaci těchto dat. Na druhé straně umožní přehledné vyhledávání relevantních údajů vztažených ke konkrétnímu uživateli, službě, nebo času. Takto zpracované údaje budou sloužit jako diagnostický prostředek pro operátory HelpDesku i koncové uživatele. Předpokládáme, že výstup tohoto systému se stane přímo součástí informačního systému HelpDesk (HIS).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=295

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional