fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití kontejnerové technologie a orchestrace v e-INFRA za účelem akademického rozvoje formou SaaS
Řešitel: Bc. Viktória Spišáková
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Zdenka Dudová, Ph.D. (MU), Boris Jurič (MU), Mgr. Lukáš Hejtmánek (MU)
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 30.6.2021 - 30.6.2022
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Cílem projektu je vytvoření postupu pro nasazení kontejnerové infrastruktur a orchestračního nástroje Kubernetes a jeho ověření v prostředí CERIT-SC. Navazujícím cílem je spolehlivé poskytování služeb (SaaS) a poskytnutí prostředí pro běh experimentálních projektů z oblasti přírodních věd s použitím kontejnerového řešení. Demonstrace použitelnosti navrhovaného řešení bude spočívat v nasazení alespoň jednoho projektu, který bude od základu fungovat s převládajícím využitím kontejnerů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=675

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional