fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Interoperabilita experimentální sítě LoRaWAN a technologie 5G s využitím infrastruktury CESNET
Řešitel: Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Libor Michalek, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Pavel Nevlud (VŠB-TUO), Ing. Lukáš Kapičák (VŠB-TUO), Ing. Tomáš Putna (VŠB-TUO)
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 20.5.2021 - 20.11.2022
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Tento projekt přímo navazuje na projekty č. 600/2017, 622/2018, a 636/2019, které řeší svým dlouhodobým konceptem rozvoj a využití IoT technologie LoRa a jejich aplikací napříč institucemi, které využívají e-infrastrukturu CESNET. Předkládaný, v pořadí již čtvrtý, projekt v této oblasti tedy tematicky navazuje na předešlé projekty a klade si za cíl ověřit interoperabilitu LoRaWAV s 5G technologií. Stěžejním cílem projektu je ověřit tuto interoperaabilitu vývojem již 3. generace LoRaWAN brány, která bude podporovat nové možnosti přenosové technologie 5G. Obě technologie jsou provozovány v rámci kampusu VŠB-TUO v experimentállním módu, přičemž obě využívají přenosové kapacity e-infrastruktury XESNET. Toto umožní řešitelům provádět nadstandardní činnosti při vývoji, optimalizaci a testování řešení. Sekundárním cílem předkládaného projektu je rozšířit adademickou experimentální LoRaWAN síť instalací nových bran do zájmových lokalit. Projekt rovněž umožní vybudovat testovací platformu a ověřit provozování experimentálních technologií a služeb pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Education Network).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=677

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional