fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Videokonference ve vysoké kvalitě
Řešitel: Ing. Vladimír Záhořík
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Horák (VUT), Ing. Martin Sedlák (VUT)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 1.7.2003 - 1.7.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu a při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti.
Anotace: Cílem projektu je nalezení způsobu přenášení videokonferencí ve vysoké kvalitě, který by nahradil dříve používané přenosy prostřednictvím sítě ATM. Projekt předpokládá návaznost na zkušenosti z dřívějších let - bude zachován provoz videokonferenční místnosti v prostorách Centra VUT a bude možné také zajistit „mobilní" videokonference v lokalitách připojených do metropolitní akademické sítě.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=005

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional