fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Monitorování bezdrátových sítí Internetu věcí pro zvýšení bezpečnosti
Řešitel: Ing. Pavol Korček
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Tomáš Novotný (VUT)
Ročník: 2016/1
Doba řešení projektu: 1.7.2016 - 1.7.2017
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na monitorování bezdrátové komunikace Internetu věci (IoT) s cílem poskytnout vhodná data k zajištění lepší bezpečnosti sítí IoT. V rámci projektu bude vyvinutá softwarová podpora pro bezdrátové moduly IoT, které disponují standardním rozhraním a umožní OpenWRT směrovačům snadný přístup do dané bezdrátové sítě. Vznikne tak nástroj zajišťující správcům viditelnost do bezdrátové komunikace a současně poskytne prostředí pro bezpečnostní analýzu získaných dat a detekci incidentů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=583

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional