fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Hybridní optické sítě se zapojenými vláknově optickými zesilovači v trase
Řešitel: Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Látal, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Petr Koudelka (VŠB-TUO)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 12.7.2013 - 31.12.2015
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Tento projekt navazuje na řešené projekty "Implementace pasivní optické sítě do výuky komunikačních technologií" a "Multimediální služby v současných optických přístupových sítích a optických přístupových sítích nové generace". Přenosová vzdálenost PON sítí je silně omezena útlumovou bilancí každé topologie, která se buduje nebo byla budována. Ztráty, které vznikají větvením sítě se kompenzují optickými zesilovači pracujícími v pásmu O(1260-1360nm), C(1530-1565nm) nebo L(1565-1625nm) v závislosti na typu technologie PON. V současnosti se nejčastěji v PON sítích používají zesilovače založené na erbiu, tzv.EDFA. Neméně zajímavými zesilovači může pak být využití i polovodičových zesilováčů SOA, popř.RSOA. Našim cílem je studium nové architektury hybridních optických přístupových sítí s ohledem na typ použitého zesilovače zapojeného v optické trase. Výzkum a zapojení hybridních optických sítí bude simulováno pomocí softwarové aplikace Optiwave OptiSystem a poté experimentálním měřením ověřeno v laboratoři. Nedílnou součástí řešeného projektu bude nasazení hybridních typů optických sítí v rámci edukačního procesu na Katedře telekomunikační techniky.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=490

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional