fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Síťové vizualizační prostředí pro vzdálenou spolupráci
Řešitel: Ing. Jiří Chludil
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Hunka (ČVUT), Ing. Zdeněk Trávníček (ČVUT)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 30.8.2012 - 28.2.2014
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem projektu je vybudování síťového vizualizačního prostředí pro vzdálenou výuku a vzdálenou spolupráci týmů ve výzkumu a v inženýrské praxi. Jde o učebnu a laboratoř vybavenou technologií SAGE, čili sestavou LCD panelů s úzkým rámečkem, obslužným serverem a nosnou konstrukcí. Zařízení bude umožňovat vzdálený interaktivní přístup k dokumentům, vizualizacím a modelům. Součástí projektu je výzkum možností komunikace účastníků a pracovišť vybavených různými prostředky pro vizualizace (zařízení typu CAVE, SAGE, 3D projekce, PC monitor, atd.) ve spolupráci s dalšími členy sdružení a zahraničními partnery
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=464

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional