fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Identifikace uživatele pomocí dynamiky stisku počítačových kláves
Řešitel: Ing. Anna Schlenker
Instituce řešitele: AV ČR
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 28.6.2013 - 28.6.2015
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: V souvislosti s rychle rostoucí potřebou vyššího zabezpečení dat v biomedicíně autor tohoto projektu podrobně analyzuje současný stav využívání behaviorálních biometrických charakteristik při autentizaci. Autor si klade za cíl analyzovat hlavně dynamiku stisku počítačových kláves a klasifikaci pomocí neuronových sítí. Hlavní řešitel navrhne aplikaci, která bude využívat behaviorálne biometrické charakteristiky pro multifaktorové zabezpečení dat v biomedicíně. Dále se hlavní řešitel zaměří na vytvoření navrhnuté aplikace využívající metody dynamiky stisku počítačových kláves a její ověření v praxi.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=494

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional