fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Školení určené pro databáze Oracle - Administrator Certified Associate
Řešitel: Ing. Martin Papík
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Luděk Novotný, PhD. (AV ČR), Jan Lukeš (AV ČR), Ing. Michal Salaj (AV ČR)
Ročník: 2007/1
Doba řešení projektu: 28.6.2007 - 28.12.2007
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Ekonomický informační systém (EIS) je jeden z největších projektů interního informačního systému v historii AV ČR. Sjednocuje ekonomické (finanční a majetkové) hospodaření všech )stavů AV ČR. V databázi Oracle má EIS uložen veškerá data, jejichž patřičná správa a zabezpečení vyžaduje správu na vysoké profesionální úrovni. Tato certifikace (Oracle Database 10f Administrator Certified Associate) zaručuje pro AV ČR profesionální administrátory se znalostí architektury databázového serveru, funkcí jednotlivých komponent, jak odpovídající software nainstalovat a jak provádět základní údržbu, návrh jednotlivých částí databáze, správné nastavení parametrů pro ukládání dat, monitorování výkonnosti databáze, založení uživatelských kont, přidělování oprávnění uživatelům, zálohování databáze a její obnovení. Dále administrátoři získají znalosti o principech relační dataabáze Oracle a dotazovacím jazyku SQL, který je nutný k zadávání dotazů nad daty a k vytváření databázových objektů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=214

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional