fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: DoH detekce & suprese
Řešitel: Ing. Jan Fesl, Ph.D.
Instituce řešitele: JU
Ročník: 2019/2
Doba řešení projektu: 10.2.2020 - 10.2.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Anonymizace síťového provozu na úrovni protokolů aplikační vrstvy (zejména HTTPs) je čím dál více rozšířená technika, která na jedné straně sice chrání citlivá data uživalů, nicméně značně stěžuje filtrování a evaluaci síťového provozu. Nově přijatý standard DNS over HTTPs (DoH) celou situaci ještě umocňujě a sice, provozovatel sítě se již ani nemusí nedozvědět, ke které konkrétní doméně uživatel přistupuje. Situace začíná gradovat ve smyslu, že již dva nejvíce používané webové prohlížeče (Chrom a Firefox) DoH podporují a tím pádem je zjevné, že DoH bude v blízké době nasazováno masivně. Náším cílem je vytvořit rychlý a spolehlivý způsob detekce DNS dotazů prostřednictvím DoH za pomocí metod umělé inteligence, který bude dále využitelný pro IDS systémy či inteligentní firewally.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=659

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional