fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Common Access Toolkit for Federations
Řešitel: RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (MU), RNDr. Michal Procházka, Ph.D. (MU), Mgr. Radim Peša (MU)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 17.4.2008 - 17.10.2009
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na zvýšení využitelnosti federací ze strany uživatelů i poskytovatelů služeb. Hlavním cílem projektu je vytvoření koncepce a implementace obecného systému, který usnadní realizaci prvků federativní infrastruktury a přístup k ní a následné využití vlastností, které tyto systémy nabízejí. Výsledky projektu umožní integraci stávajících služeb do federalizovaného prostředí, což bude zejména aplikovatelné na newebové služby, které nelze snadno zapojit do stávajícícho federačního modelu. Prejekt se zaměčí také na návrh a vývoj nástrojů, které usnadní správu autentizečních údajů, které uživatelé používají pro přístup do federací. Primární cílovou platformou bude prostředí MS Windows, ale pozornost budeme věnovat i alternativním platformám (Linux a Mac OS X). Vytvořené nástroje a infrastruktura budou využity pro zpřístupnění služeb na MU a rovněž pro snažsí participaci zaměstnanců MU i dalších organiczací, sdružených ve federativním uspořádání, do národních mezinárodních gridů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=253

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional