fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvyšování kvalifikace pracovníků zodpovědných za administraci počítačové sítě
Řešitel: Ing. Jana Dvořáčková
Instituce řešitele: VFU
Spoluřešitel(é): Ing. Vladimír Hora (VFU), Ing. Sylva Skalková (VFU)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 9.9.2003 - 9.3.2005
Téma: Vzdělávání zaměstnanců členů sdružení v oblastech předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Projekt řeší vyškolení základního kádru pracovníků CIT při VFU Brno v certifikovaných kurzech na produkty CISCO.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=062

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional