fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Autentizovaný přístup k službám metropolitního archivu medicínské obrazové informace
Řešitel: RNDr. Michal Javorník
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Vladimír Zatloukal (MU), RNDr. Bohuslav Moučka (MU), doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (MU), Ing. Otto Dostál, CSc. (MU), Mgr. David Rohleder (MU)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 14.9.2004 - 31.1.2006
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť, rozvoj nových síťových protokolů.
Anotace: Od ledna 2002 provozuje Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity metropolitní archiv medicínských obrazových informací. Připojená koncová zařízení (zdroje obrazových dat, diagnostické stanice, prohlížeče,...) využívající mezinárodní standard DICOM (Digital Image Communication in Medicine) v současnosti neumožňují autentizovaný přístup uživatelů. Rozlišujícím kritériem je transformovaná IP adresa těchto zařízení. Toto řešení vyhovuje pokud zařízení slouží jako zdroj obrazových dat, ale nelze použít například pro vzdálené konzultace apod. Autentizovaný přístup je logickým požadavkem radiologů. Tento problém hodláme řešit pomocí IPSec tunelu s přidělováním privátní IP adresy IPSec klientům na základě jejich autentizace. Jednotlivým uživatelům bude na základě autentizace pomocí PKI přidělena "jejich" privátní unikátní IP adresa IPSec tunelu. Navrhované řešení tedy umožňuje alternativu autentizovaného přístupu ke službám poskytovaným metropolitním archivem (přístup k dlouhodobě archivovaným obrazovým studiím,vzdálené konzultace specialisty, druhé čtení, výuka a výzkum, ...)
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=081

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional