fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Archivace a sdílení vědeckých dat v systému Onedata
Řešitel: Mgr. Ing. Tomáš Svoboda
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): RNDr. Tomáš Raček (MU), Bc. Josef Handl (MU), Jozef Sabo (MU)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 30.6.2022 - 30.6.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Cílem projektu je přenesení prototypového řešení pro automatizované ukládání, sdílení a archivaci rozsáhlých datových sad, které bylo vyvinuto pro specifické použití v oblasti kryoelektronové mikroskopie, do produkčního nasazení bez závislosti na oborové doméně, v rámci které data vznikají. Vytvořené řešení svým uživatelům poskytne možnost jednoduchého sdílení rozsáhlých datových sad za použití vlastních technických prostředků („on-premise“), systematickou archivaci těchto dat s užitím prostředků datových úložišť poskytovaných infrastrukturou e-INFRA CZ, s návazností na následné potencionální zpracování těchto dat výpočetními zdroji infrastruktury e-INFRA CZ. Předkládaný nástroj bude rozšiřovat funkcionalitu existujícího systému Onedata o možnost automatizované akvizice dat ze zařízení, kde tato data vznikají, s důrazem na uživatelsky přívětivý způsob definice a monitoring životního cyklu dat.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=696

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional