fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace protokolu OSPF v síti ČZU
Řešitel: prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc.
Instituce řešitele: ČZU
Spoluřešitel(é): Marian Bartl (ČZU)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 23.1.2007 - 23.7.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt má dva hlavní cíle. Prvním cílem je zajistit dostupnost informačních zdrojů při výpadku centrálního datového uzlu. Druhým cílem je optimalizovat a automatizovat datové přenosy v síti. Cíle bude dosaženo instalací druhého směrovače a implementací protokolu OSPF.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=212

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (doc)
Závěrečná zpráva příloha (pdf)
Závěrečná zpráva doplnění (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional