fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření systému pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na ZČU
Řešitel: Ing. Barbora Katolická
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Radka Tichá (ZČU)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 9.8.2006 - 9.8.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší zajištění podmínek provozu systému pro sběr, ukládání a zpřístupnění elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (e-VŠKP) na Západočeské univerzitě prostřednictvím webového rozhraní. Tento systém bude podporovat mezinárodní standardy a bude připraven poskytovat záznamy pro budoucí centrální národní registr e-VŠKP. Součástí projektu je získání zkušeností s budováním centrálního repozitáře v bavorských knihovnách.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=187

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional