fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvyšování kvalifikace pracovníků Cisco Networking Academy na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Řešitel: Ing. Pavel Simr
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Ing. Josef Bičánek (UJEP), RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. (UJEP), Ing. Toni Koluch, PhD. (UJEP)
Ročník: 2014/2
Doba řešení projektu: 31.3.2015 - 31.3.2016
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Při provozování počítačové infrastruktury na pracovištích Přírodovědecké fakulty se často setkáváme s bezpečnostními incidenty různého druhu. Mnoha z nich by se dalo předejít, kdyby uživatelé IT prostředků měli dostatečné povědomí o bezpečnostních rizicích. Na katedře informatiky Příodovědecké fakulty UJEP provozujeme Cisco Networkong Academy, která se snažírozvíjet tyto znalosti studentů a zaměstnanců univerzity. V současnosti investujeme prostředky do obnovy a rozšíření technického vybavení akademie a chceme také posílit lektorskou základnu. Předkládaný projekt je zaměřen na rozšíření certifikací u současných lektorů a certifikování dvou néových lektorů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=553

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional