fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vzdálená komunikace v přírodovědných oborech
Řešitel: Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Radim Peša (MU), RNDr. Roman Plch, Ph.D. (MU)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 23.6.2003 - 23.6.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu a při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti.
Anotace: Cílem tohoto projektu je ověřit možnosti vzdálené komunikace mezi odborníky v přírodovědných disciplínách. Zejména jde o definování levného řešení pro komunikaci mezi dvěma partnery, zahrnující audiovizuální komunikaci spolu s možností využití tradičního prostředku jako je tabule s elektronickým snímáním psaného textu a s možností vzdáleného sdílení aplikací (např. pro sledování výstupu měřicího SW apod.)
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=016

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional