fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Sdílení virtuálních infrastruktur v prostředí univerzitních datových center
Řešitel: Ing. Martin Pustka, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Jeníček (VŠB-TUO), Ing. Petr Havlíček (VŠB-TUO), Bc. Radomír Orkáč (VŠB-TUO), Ing. Jakub Ježíšek (SU), Ing. Lukáš Macura, Ph.D. (SU)
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 30.6.2014 - 30.6.2015
Téma: Pilotní aplikace a služby
Anotace: Cílem projektu je vybudování virtualizační infrastruktury, která bude schopna poskytovat služby uživatelům zapojeným do České akademické federace identit eduID.cz a pro propojení využít existující infrastruktury páteřní sítě CESNET. Takto vybudovaná infrastruktura bude škálovatelná a jednoduše rozšiřitelná o další kapacity (zejména o servery a disková úložiště). Součástí systému bude i účtovací systém, který bude poskytovat informace o čerpaných kapacitách a bude generovat podklady pro případné účtování čerpaných kapacit.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=509

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva příloha (pdf)
Závěrečná zpráva doplnění (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional