fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Školení administrátorů certifikační autority Entrust
Řešitel: Ing. Jan Okrouhlý
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Luboš Kejzlar (ZČU)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 26.8.2004 - 26.2.2005
Téma: Vzdělávání zaměstnanců členů sdružení v oblastech předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Předkládaný projekt se zabývá získáním hlubších znalostí zprovozňované certifikační autority Entrust v rámci budování infrastruktury veřejných klíčů na Západočeské univerzitě v Plzni. Jde především o získání praktických zkušeností s konfigurováním, hromadným zpracováním údajů a zvláštnostmi provozu včetně poznání dalších možností využití tohoto softwarového produktu vedoucího na poli profesionálních PKI řešení. Projekt je zaměřen na rozvoj znalostního potenciálu zaměstnanců čllena sdružení v oblasti informačních a komunikačních technologií.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=089

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional