fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu sítě na OU
Řešitel: RNDr. Pavla Lokajová
Instituce řešitele: OU
Spoluřešitel(é): Radim Hlávka (OU)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 13.2.2003 - 13.8.2003
Téma: Vzdělávání zaměstnanců členů sdružení v oblastech předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Správou rozsáhlé sítě OU je v současné době pověřen pouze jeden zaměstnanec. Vzhledem k rychlému rozvoji sítě a zavádění nových bezpečnostních opatření se správa rozsáhlé univerzitní sítě stává velmi komplikovanou. Situaci je třeba řešit kvalitním proškolením dalších pracovníků, kteří se následně budou schopni podílet na správě a řešení problémů vzniklých provozem rozsáhlé sítě.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=014

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional