fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření společného lokálního uzlu JU a BC AV a jeho zapojení do národní infrastruktury pro biologická data ELIXIR_CZ
Řešitel: Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D.
Instituce řešitele: JU
Spoluřešitel(é): Mgr. David Doležel, Ph.D. (JU), prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (JU), RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (AV ČR), doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (JU)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 5.11.2012 - 5.5.2014
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Předmětem tohoto projektu je podpořit vytvoření technologického zázemí společného lokálního uzlu (tvořeným institucemi JU v ČB a BC AV) v rámci infrastruktury pro biologická data ELIXIR_CZ a jeho následné vysokorychlostní propojení s národním uzlem (budovaným v době psaní tohoto projektu na ÚOCHB AV) prostřednictvím velké infrastruktury CESNET. Smyslem tohoto projektu je tak podpořit vytvoření udržitelné integrované distribuované infrastruktury pro biologická data a její následné napojení na celoevropskou infrastrukturu ELIXIR.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=473

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional