fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření bezdrátové sítě Eduroam na MZLU v Brně II.
Řešitel: Ing. Aleš Vincenc
Instituce řešitele: MENDELU
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Tyllich (MENDELU)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 1.2.2010 - 1.2.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je určen pro dovybudování bezdrátové sítě Eduroam a její rozšíření do společných prostor, jako jsou studovny, laboratoře apod. V neposlední řadě též venkovní prostranství Botanické zahrady a arboreta. V těchto prostorech většinou není možné pevné připojení k síti a často se zdržují studenti a vědečtí pracovníci, kteří potřebují být v kontaktu s ostatními vědeckými pracovníky připojenými k síti CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=364

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional