fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Systém a metodologie pro snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami a přenos nasnímaných velkých objemů dat pro jejich odborné zpracování
Řešitel: Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Mgr. Vladislava Říhová (UPA), Ing. Tomáš Báča (ČVUT), Ing. Vojtěch Spurný (ČVUT), RNDr. Petr Štěpán (ČVUT), Ing. Viktor Walter (ČVUT), MgA. Petr Rejman (UPA), Mgr. Art. Jan Vojtěchovský (UPA), Bc. Jiří Kmošek (UPA), Ing. Vojtěch Vonásek (ČVUT)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 10.11.2017 - 10.5.2019
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Anotace: Cílem navrhovaného multidisciplinárního projektu je navázat na úspěšný a mediálně velmi sledovaný projekt http://mrs.felk.cvut.cz/projectsúmbzirc, financovaný sdružením CESNET. Zatímco v původním projektu byl řešitelský tým tvořen pouze techniky a zaměřili jsme se na vlastní technickou realizace zařízení pro sběr dat a 3D modelování objektů, v romto projektu se spolu s historiky a restaurátory plánujeme zaměřit na vlastní proces dokumentace historických objektů a na sdílení a zpracování dat velkých objemů. Cílem je vytvořit metodologii, která by daný proces standardizovala. Během testovacích experimentů s asistencí památkářů v historickch církevních objektech jsme navíc identifikovali jejich požadaavky, které si vynutí vývoj asistivních technologií pro operátora helikoptéry. V rámci projektu tak bude vyvíjen systém unožňující létat velmi blízko objektů, zaletět do míst interiéru, kde bude přerušena přímá viditelnost mezi pilotem a helikoptérou a poskytnouit aditivní osvětlení s pomocí skupiny kooperujících helikoptér. Kromě vývoje metodologie bude výstupem projektu hystoricky anotovaná foto a videodokumentace vytipovaných historických objektů a jejich 3D modely s restaurátorským kontextem.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=620

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional