fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zavedení služby WiFi připojení na ZČU do praxe a její napojení do AA(A) infrastruktury sdružení CESNET.
Řešitel: Ing. Jaroslav Čížek
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Dr. Ing. Pavel Šmrha (ZČU)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 1.10.2004 - 1.10.2005
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Primárním cílem projektu je zpřístupnit službu WiFi připojení studentům a zaměstnancům Západočeské univerzity v Plzni pro každodenní použití, navíc je pak tento projekt součástí modelového řešení autentizace uživatelů v rámci sdružení CESNET (ve spolupráci s VŠB-TUO v Ostravě a TU v Liberci). Získané zkušenosti budou prezentovány na některém ze seminářů Laboratoře počítačových systémů, konferenci EurOpen a ve sdružení CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=084

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional