fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zavedení autentizace pomocí systému Shibboleth u vybraných aplikací na UK a rozšíření databází přístupných informačních zdrojů pro uživatele akademické obce o audiovizuální dokumenty.
Řešitel: RNDr. Štěpán Bojar
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Mgr. Daniel Toropila (UK), Mgr. Jindřich Stejskal (UK), Mgr. Jan Krajíc (UK), Mgr. Martin Ledínský (UK), PhDr. Jan Pokorný, Ph.D. (UK), Jaroslav Sivák (UK), Mgr. Petr Novák (UK), Ing. Jiří Pavlík (UK), Mgr. Michal Voců (UK), Jindřich Douša (UK), Mgr. Andrea Fojtu (UK), Mgr. Eliška Pavlásková (UK)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 23.2.2010 - 30.6.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší dva hlavní okruhy problému: 1. Zavedení Single-Sign-On (SSO) autentizace pro přístup k datovým zdrojům Univerzity Karlovy v Praze na platformě Shibboleth. ÚVT UK provozuje řadu aplikací, které by bylo vhodné zaměstnancům a studentům UK zpřístupňovat pomocí SSO autentizace. Jedná se o knihovnické aplikace - Aleph, Digitool, Metalib, SFX, Ezproxy a Portál EIZ a přístup na stránky webu UK, vyžadující autentizaci. Zároveň je aktuální i otázka zpřístupňování materiálů a zdrojů pomocí SSO mezi UK a spolupracujícími organizacemi. Pro zavedení tohoto způsobu autentifikace byl zvolen systém Shibboleth. 2. Zpřístupnění AV dokumentů široké akademické obci v chráněném režimu pro přístup k datům. AV dokumenty pro širokou akademickou obec budou přístupné pomocí dvou základních technik, streamingu a podcastu. Pro zprávu přístupu k těmto datům bude využit princip SSO na základě shibbolethizace.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=359

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional