fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Národní fotonická síť ČR pro přenos stabilních frekvencí – etapa I: vybudování páteřního propojení ÚPT Brno – CESNET Zikova Praha
Řešitel: Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Mgr. Radek Šmíd, Ph.D. (AV ČR), Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. (AV ČR), Ing. Jan Hrabina, Ph.D. (AV ČR), Ing. Martin Čížek, Ph.D. (AV ČR)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 16.7.2013 - 16.1.2016
Téma: Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací.
Anotace: Projekt si klade za cíl vybudovat páteřní propojení výzkumného pracoviště Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně (ÚPT Brno) s hlavním uzlem sdružení CESNET Zikova v Praze pomocí systému hustého multiplexu vlnových délek (DWDM) umožňující přenos času a frekvencí generovaných pomocí vysoce stabilních generátorů, jako je H-maser umístěný v ÚPT Brno a Cs atomové hodiny umístěné v uzlu CESNET Zikova Praha. Díky vybudovanému propojení a následnému přenosu těchto signálů přes fotonickou síť proběhne detailní charakterizace této přenosové trasy, což pomůže získat dostatek informací k zahájení výzkumu přenosu optických frekvencí generovaných úzkopásmovými lasery stabilizovanými spektroskopickými technikami ve vysokých řádech stabilit na velké vzdálenosti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=500

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional