fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Opendata ZČU
Řešitel: Ing. Petr Jiroušek
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Bc. Lenka Vitásková (ZČU), Ing. Lenka Jirsová (ZČU), Bc. Michal Sakáč (ZČU)
Ročník: 2018/1
Doba řešení projektu: 2.7.2018 - 2.7.2019
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je shromáždit a zpracovat data z IoT snímačů, senzorů a dalších zdrojů a poskytnout je pro případné další analýzy, reporting či vědecké zpracování ve formě otevřených dat. Projekt má ambici poskytnout vzorové řešení pro ostatní členy sdružení a napomoci budování otevřených dat v akademickém prostředí ČR.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=625

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional