fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření laboratoře a úloh pro školení IT bezpečnosti zdravotnického personálu
Řešitel: Mgr. Radim Krupička, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): RNDr. Dagmat Brechlerová (ČVUT), Ing. Anna Schlenker (ČVUT)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 17.7.2017 - 17.7.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Díky elektronizaci zdravotnictví, přibývajícím útokům na zdravotnické informační technologie (IT) a zpřísnění legislativy se zvyšují nároky na zdravotnický personál v oblasti znalosti IT. Zdravotnický personál nebývá v této oblasti často proškolen a ani zdravotnická zařízení nemají dostatečné zázemí pro školení (výukové materiály, odpovídající laboratoř). Projekt reaguje na současný stav, kde jeho cílem je vytvořit metodiku, výukové materiály a pracoviště (laboratoř) pro školení IT bezpečnosti zdravotnického personálu.Výuka bude rozdělena do 2 bloků. Teoretická příprava, kde se zdravotnický personál seznámí s hrozbami, metodikou práce a s legislativním rámcem z hlediska IT bezpečnosti ve zdravotnictví, a praktická výuka, kde bude možné si prakticky vyzkoušet zabezpečení, útoky a obranu IT, bezpečnou autentizaci, práci s digitálním podpisem atd. Pro praktickou výuku bude v rámci projektu vytvořena specializovaná laboratoř, kterou bude možné pro otestování hrozeb oddělit internetu, a budou v ní připraveny výukové scénáře pro prezentaci hrozeb a ochranu na ně. K praktickým cvičením budou připraveny doprovodné materiály. Laboratoř a výuka bude probíhat v prostorách a FBMI ČVUT a vytvořený materiál bude dostupný absolventům kurzu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=616

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional