fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Doplnění prostředí pro přípravu percepčních testů o prezentační a výukové funkce
Řešitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): RNDr. Marek Frič (AMU), Mgr. Tomáš Kulhánek (AMU), MUDr. Martin Kučera (AMU), Ing. Pavel Dlask (AMU), Ing. Václav Vencovský (AMU), Ing. Martin Švejda (AMU), Mgr. Jan Otčenášek (AMU), MgA. Et Mgr. Viktor Hruška, Ph. D. et Ph.D. (AMU), Ing. Filip Fikejz (AMU)
Ročník: 2014/2
Doba řešení projektu: 6.5.2015 - 6.11.2016
Téma: Pilotní aplikace a služby
Anotace: V navrhovaném projektu budou do webové apolikace PsychotestEditor implementovány části pro obecnější řešení a přípravu percepčních testů a psycho-metrických výzkumních projektů s rozšířeným zaměřením na vizuální stimuly, dále prvky pro prezentaci výsledků těchto testů a výukový mód na základě takto zjištěných výsledků. Dalším cílem je příprava konkrétních percepčních testů a výukových sestav v oblasti hodnocení vlastností hlasu na základě zacíleného sběru dat, které budou použity v oblasti výuky péče o hlas budoucích profesionálních uživatelů hlasu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=552

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional