fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Správa mobilního připojení na ZČU
Řešitel: Ing. Milan Michajlov
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Jindra (ZČU), Ing. František Dvořák (ZČU)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 16.7.2013 - 16.7.2014
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt se zabývá správou připojení mobilních zařízení do sítě Eduroam na Západočeské univerzitě v Plzni. Cílem projektu je návrh realizace řešení centrální správy uživatelských kont mobilního připojení, které by tvořilo vrstvu mezi univerzitní infrastrukturou výpočetního prostření (Orion) a provozem přístupových bodů sítě řízených systémem Radius. Navržené řešení má zvýšit úroveň bezpečnosti oproti současnému stavu, rozšířit funkcionalitu a způsobem integrace do stávajících systémů vyhovovat dlouhodobé vizi a strategii vývoje univerzitního výpočetního prostředí na ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=479

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva obrazová příloha (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional